Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.gridasstils.lv īpašnieku SIA
„Grīdas Stils”, vien. reģistrācijas Nr. 40103940584, reģistrēta 2015. gada 28. oktobrī, juridiskā
adrese Brīvlauki 54, Salaspils, LV-2169, (turpmāk tekstā – www.gridasstils.lv vai piegādātājs), un
pircēju, kas izdara pasūtījumu vai veic pirkumu www.gridasstils.lv interneta tirdzniecības vietnē.
Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.gridasstils.lv
interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, kas izdarīti pircējam
preci iegādājoties “Grīdas Stils” mazumtirdzniecības veikalā. Piegādātāja un pircēja tiesiskās
attiecības attiecībā uz pirkumiem, kas izdarīti pircējam preci iegādājoties mazumtirdzniecības
veikalā, tiek nodibinātas ar pirkuma samaksu un dokumenta par šīs samaksas saņemšanu
izsniegšanu, un tās regulē Civillikuma normas, kas attiecas uz pirkuma līgumiem.

1. Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu

1.1. Ar šo līgumu www.gridasstils.lv apņemas piegādāt pircēja www.gridasstils.lv interneta
tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā
no izvēlētā piegādes veida.
1.2. Šī Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek tikai ar interneta veikala
www.gridasstils.lv palīdzību, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu „pasūtīt”.
Preces pasūtīšana www.gridasstils.lv uzskatāma par pircēja oferti piegādātājam slēgt šo Distances
līgumu par pasūtītās preces piegādi un par pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto preci par norādīto
cenu. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.
1.3. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas pircējs saņems e-pastu uz pircēja norādīto adresi ar
pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums. Kad pircējs ir
saņēmis www.gridasstils.lv rēķina apstiprinājumu, uzskatāms, ka www.gridasstils.lv ir pieņēmis
pircēja oferti, no savas puses ir pievienojies šim Distances līgumam un šis Distances līgums
uzskatāms par noslēgtu starp pircēju un www.gridasstils.lv .

1.4. Ja netiek saņemts www.gridasstils.lv rēķina apstiprinājums uz pircēja pasūtījumā norādīto e-
pasta adresi, www.gridasstils.lv nav pieņēmis pircēja oferti, nav pievienojies šim Distances līgumam

un www.gridasstils.lv nav pienākuma izpildīt šādu pircēja pasūtījumu. Šādā gadījumā pircējam
jāpārliecinās, vai viņš ir pasūtījumu noformējis atbilstoši www.gridasstils.lv prasībām, un vai ir
norādījis pareizu e-pasta adresi.

1.5. Visas preču cenas www.gridasstils.lv interneta veikalā ir norādītas, iekļaujot PVN 21%. Preces
cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.

2. Pasūtījuma piegādes veidi un to izmaksas

2.1. Interneta veikals www.gridasstils.lv nodrošina pasūtījuma piegādi ar kurjerpakalpojumu
starpniecību vai preces saņemšana, ierodoties personīgi
www.gridasstils.lv mazumtirdzniecības veikalā Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 31a. Piegādes noteikumi
un to izmaksas atšķiras atkarībā no pircēja izvēlētās preces kopējā svara (ar iepakojumu) un
piegādes adreses.

2.2.Preču piegāde ar kurjerpakalpojumu Rīgā, Rīgas rajonā, Latvijas lielākās pilsētās un pārējā
Latvijas teritorijā.
2.2.1. Pēc pasūtījuma noformēšanas pircējam uz e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins, kurš jāapmaksā
3 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Rēķina apmaksu var izdarīt jebkurā bankā vai pasta
nodaļā, t.sk. izmantojot internetbanku. Piegādes cena ir atkarīga no sūtījuma apjoma, svara un
saņemšanas vietas (skat. izcenojumus: pakalpojumi-piegāde.)
Preču piegāde ar kurjeru tiek veikta divu darba dienu laikā (Latvijas teritorijā ārpus Rīgas, Rīgas
rajona un pilsētām* – trīs līdz četru darba dienu laikā) . Preces tiek nodotas adresātam, pasūtījumā
norādītajā adresē. Pasūtītājs saņemšanas brīdī uzrāda kurjeram personu apliecinošus dokumentus.
Precīzas piegādes izmaksas tiek pievienotas pasūtījuma rēķinam un piemērojas atkarībā no sūtījuma
apjoma, svara un saņemšanas vietas.

*Latvijas lielākās pilsētas ir:
Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Daugavpils,
Dobele, Gulbene, Jelgava, Jēkabpils, Krāslava, Kuldīga,
Liepāja, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne,
Saldus, Talsi, Tukums, Valka, Valmiera, Ventspils

2.3. Preces saņemšana personīgi www.gridasstils.lv mazumtirdzniecības veikalā.
2.3.1. Preci iespējams saņemt personīgi www.gridasstils.lv mazumtirdzniecības veikalā Rīgā,
Pulkveža Brieža ielā 31a, darba laikā (skat. informāciju mājas lapā pie Kontakti). Pasūtījuma
saņemšanas brīdī tiek nodrošināta iespēja saņemt kvalificētu konsultāciju.
2.3.2. Par pasūtījuma saņemšanu www.gridasstils.lv veikalā maksa netiek piemērota.

3.Interneta vietnē www.gridasstils.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti.
3.1. Gadījumos, kad interneta vietnē www.gridasstils.lv pasūtīto preci, pircējs apmaksā un
saņem mazumtirdzniecības veikalā Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 31a, tiek izsniegta Preču pavadzīme.

3.2. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs
dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.
3.3. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
a. Saņemot pasūtīto preci mazumtirdzniecības veikalā Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 31a – pircēja
paraksts uz pavadzīmes;
b. Saņemot pasūtīto preci ar kurjerpiegādi – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja
elektroniskā termināla;

3.4. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir
apliecināta ar kādu no 3.3.punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

4. Pasūtījuma izpilde
4.1. Precēm, kuras ir noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir 2- 5 darba dienas.
4.2. Precēm, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir no 1 nedēļas līdz 4 nedēļām.

5. Par preces piegādes neiespējamību
Gadījumā, ja pircēja pasūtītā prece vairs netiek ražota vai turpmāk netiek piedāvāta vietējā tirgū
tādā specifikācijā kā norādīta www.gridasstils.lv, pircējs par to nekavējoties tiek informēts e-pasta
vēstulē, kas tiek nosūtīta uz pircēja norādīto e-pasta adresi. Šādā gadījumā pircējam netiek izrakstīts
rēķins par apmaksu (Līguma punkts 1.4).

6. Atteikuma, preču atgriešanas un apmaiņas kārtība

6.1. Četrpadsmit dienu laikā no pasūtītās preces saņemšanas dienas, pircējam ir tiesības nelietotu
preci atgriezt vai apmainīt. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta vai sasmērēta, tai jābūt
oriģinālā, nebojātā iepakojumā ar nebojātu marķējumu, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem.
www.gridasstils.lv ir tiesības atteikt preces atpakaļpieņemšanu un neatgriezt naudu par preci, ja
precei tiek konstatētas šī punkta iepriekšējā teikumā norādītās pazīmes.

6.2. Ja noteiktajā termiņā pircējs izmantojis atteikuma tiesības, ar pasūtījuma piegādi saistītie
izdevumi pircējam netiek atgriezti.

6.3. Par visiem atteikuma gadījumiem pircējam vispirms jāpaziņo rakstveidā uz e-pastu:
salons@gridasstils.lv, obligāti norādot pasūtījuma numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma
nosaukumu, uz kuru bija veikts pasūtījums.
6.3.1. Preču atgriešanas kārtība:

  • Jāizpilda un jāparaksta iesniegums par preču atpakaļ atgriešanu , norādot atteikšanās no pirkuma
    iemeslu, un citu pēc pircēja uzskatiem būtisku informāciju par konkrēto preču pirkumu, jānorāda
    pircēja personas dati un bankas konta numurs naudas atmaksas gadījumam.
  • Jāpievieno pirkuma apliecinošs dokuments.
  • Prece oriģinālajā, nesabojātā iepakojumā jānogādā uz www.gridasstils.lv adresi Rīgā, Pulkveža Brieža
    ielā 31a.
  • Izdevumus par preču sūtīšanu, atteikšanās no pirkuma gadījumā, sedz pircējs.

6.3.2. Pēc preces atpakaļ sūtījuma saņemšanas, ja prece atbildīs šī Distances līguma.6.1.punkta
noteikumiem, 30 dienu laikā pircējam tiks pārskaitīta nauda uz pircēja kontu, kas norādīts pircēja
rakstiskajā iesniegumā.
6.3.3. Veicot apmaiņu vai atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas pircējs.
6.4. Pircēja pienākums ir paziņot par preces defektiem, nekavējoties pēc to atklāšanas, bet ne vēlāk
kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

7. Garantija
Interneta veikals www.gridasstils.lv visām precēm nodrošina ražotāja garantiju. Garantija ir spēkā,
tikai uzrādot www.gridasstils.lv izrakstīto rēķinu. Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei
defekts radies nepareizas lietošanas vai uzglabāšanas dēļ.
Visi ar preču garantijas remontu saistītie pieņemšanas un nodošanas akti jānoformē uz vietas Grīdas
Stils veikala adresē Pulkveža Brieža ielā 31a , Rīgā, uzrādot pirkuma apliecinošus dokumentus.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu salons@gridasstils.lv,
zvaniet pa tālr. 24334490

Share

Grīdas Stils
Pulkveža Brieža iela 31A,
Rīga, Latvija

Darba laiks:
Darba dienās 10.00-15.00
Sestdiena 10.00-15.00
Svētdiena brīvs

e-pasts: salons@gridasstils.lv
tel: +371 24334490

Grīdas stils

Piedāvājam kvalitatīvas, dizaineru radītas un speciālistu izstrādātas jaunākās paaudzes grīdas segumus – parketu, laminātu, vinila grīdas un to aksesuārus, kas kalpos ilgi un izskatīsies moderni daudzus gadus. Nodrošinām visu pie mums iegādāto grīdu ieklāšanu.

Sazinieties ar mums

Uzziniet vairāk par mūsu piedāvātajiem grīdas segumiem un pakalpojumiem.

Sazināties

Top